STROKE- Riksförbundet

Har sitt kansli i Stockholm. Ansökan om medlemskap, förändring av adressuppgifter sker direkt till Strokeriksförbundet. De ansvar för medlemsregister och distribution av medlemstidning. Information/ anmälan kan göras på STROKE- Riksförbundets hemsida. Årsavgiften är 215 kronor med tidning ( 160 utan tidning) och betalas in på plusgirokonto 441 85 42-9. Det finns också möjlighet att bli ständig medlem.
Anmäl gärna Din E-postadress så vi kan sända elektroniska brev.

STROKE-Riksförbundet har också producerat många informationsskrifter, det finns möjlighet att beställa dessa direkt från förbundet. Många är gratis och några till en lägre kostnad. För att sprida information om strokesjukdomen är dessa enkla informationsskrifter mycket bra.

Mer information om vad STROKE- Riksförbundet och föreningarna i landet gör får Du veta i denna informationsvideo.

SMIL Stroke Mitt I Livet har en sida på Facebook. Gruppen startades och administreras av medlemmar i Strokeförbundet. SMIL har 4000 medlemmar i Sverige. Vill Du bli medlem i SMIL? Sök Stroke Mitt i Livet på Facebook. Gruppen har en stark sekretess för att inlägg och kommentarer inte kan synas utanför gruppen. Du måste ansöka om medlemskap genom att svara på några frågor innan Du blir medlem.