Aktiviteter

Även i Värmland finns det personer som får stroke, anhöriga och andra intresserade av Strokeverksamhet. Tyvärr finns det inte någon Strokeförening i Värmland.
Enligt Strokeförbundet är det den närmaste föreningen som då ansvarar för Värmland. Örebro läns Strokeförening har nu det ansvaret och det är mycket svårt att vara aktiv från ett annat län med en helt annan vårdstruktur än det egna länet. Information som sänds ut från Örebro Län upplevs som ointressant – det är också svårt att tänka sig att våra värmländska vänner ska åka på medlemsmöte till Örebro.

Försök att skapa stödgrupper i olika delar av Värmlands län pågår. Dessa stödgrupper kan i förlängningen bilda lokalföreningar. Det finns aktiva medlemmar i:

Karlstad
Kristinehamn
Norra Värmland Torsby, Gräsmark, Sunne
Arvika

Strokesjuksköterskorna på Karlstad lasarett, Arvika, Torsby och Karlskoga har lovat att vara stödpersoner.

Anhörigorganisationerna framför allt i Stortorp har visat intresse att delta i arbetet.