Vi söker kontaktpersoner

I hela stora Värmland finns det inte någon Strokeförening, men det finns personer som får stroke. Arbete pågår att bilda stödgrupper som kan utformas till Strokeföreningar i Värmland. Målsättningen är fyra områden Västra, Norra, Östra och Södra Värmland. Kan/vill Du hjälpa till – ta kontakt.