Kontakt

Det finns ett 60 tal medlemmar utspridda över hela Värmlands Län. Länet delas in i fyra områden, kontaktpersoner söks i de fyra områdena. Kontaktpersonerna ska fungera som en sammanhållande länk i området. Målsättningen är att bilda stödgrupper i varje område, dessa kan i förlängningen vara en stomme till en lokalförening. Fördelningen av medlemmar i de olika områdena (september 2020) anges inom parentes .

Norra Värmland med Torsby, Hagfors, Sunne, Munkfors kommuner.
(12 medlemmar)
Kontaktperson är Thomas Dajén Strandvägen 11 686 30 Sunne,
thomas.dajen@gmail.com 070 344 41 64

Västra Värmland med Arvika, Årjäng, Eda kommuner.
(2 medlemmar)
Kontaktperson är: Thora Sveinsdottir Backavägen 16 671 33 Arvika thoragudrun@hotmail.com 0570 80288
En stödgrupp har startat i Arvika.
Arvika lasarett är medlemmar och har lovat att sprida information.
Anhörigkonsulenterna i Arvika har lovat att stödja.

Östra Värmland med Kristinehamn, Storfors, Filipstad kommuner.
(35 medlemmar)
Kontaktperson : Sökes
Örebro läns Strokeförening kommer att hålla en Studiecirkel om Stroke tillsammans med ABF Kristinehamn, fyra tisdagar 24 november, 1 december, 8 december och 15 december mellan 14-16 . ABF har en lokal på Västerlånggatan 18 B i Kristinehamn. Högst 20 personer kan få plats på kursen. Inbjudan sänds ut till strokemedlemmar i Östra Värmland och Västra Örebro Län och andra intresserade via brev och olika nätverk. Målsättningen är att hitta en kontaktperson och en stödgrupp som kan fortsätta arbetet i Östra Värmland. Anmälan till Inga Blomstrand senast 19 november – kontaktuppgifter – se nedan.

Södra Värmland med Karlstad, Hammarö, Kil, Forshaga, Grums, Säffle kommuner.
(19 medlemmar)
Kontaktperson: Sökes

Hjälp från Kommuner och Regioner
Strokesjuksköterskorna i Karlstad, Arvika, Karlskoga och Torsby.
Anhörigkonsulenter i Arvika, Storfors och Kristinehamn
Sjukhusbiblioteken

Ansvarig för hemsidan: Inga Blomstrand 070 275 96 52 alt inga.blomstrand@comhem.se